Z fotografickej tvorby Ľubomíra Schmidu

 

2016 - 9th. 2016 PSA China Special Theme akceptácia 2 foto
2016 - Zlatá medaila FIAP Fotoforum
2016 - Cena Liptov vo Fotografii
2016 - Fotografia dňa na E-photo
2016 - čestné uznanie na XII. bienále súťaže Slovensko moje
2016 - Fotografia dňa na E-photo
2016 - 1. miesto na 54.ročníku ČBMO ČR
2016 - 1. miesto v spoločnej kolekcii FK ZSF na 54.ročníku ČBMO ČR
2016 - 1. miesto v spoločnej kolekcii FK ZSF 3 .medzinárodného MO TAMAPO
2016 - PSA China Special Themes 2016 akceptácia 2 foto
2016 - delegát 15 Delfských mládežníckych hier Ťumen, Ruská federácia.
2016 - 25. ročník SC Trierenberg Austria - akceptácia na 4 salónoch 8 foto
2016 - Výstava víťazných fotografií Fotograf roku 2015 v Píseckej bránne Praha
2016 - International Photographic Exhibition Photo art Praha akcept - 8 foto
2016 - 2. miesto za najkrajší nástený kalendár Žijeme tradíciami
2016 - autorská výstava Živly zeme v galérii Foto Video Shop v B.Bystrici
2016 - FIAP Blue Badge for the best Author tema A , D - Daniel LYBAERT ARTFOTOGALLERY BIJELJINA
2016 - HM ARTFOTOGALLERY BIJELJINA
2016 - Gold medal FIAP ARTFOTOGALLERY BIJELJINA
2016 - 1. miesto Fotograf roku Foto Video 3
2016 – 3 miesto v suťazi SONY na tému farba.
  2015 – HM FIAP na INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY ARTFOTO
  2015 – na VII. valnom zhromaždení ZSF bol znovu zvolený za predsedu ZSF
  2015 – 8 Th International Contest of Photography NAVARA 2015 akceptácia 5 foto
  2015 – Bronz medal na 17 Th FIAP NATURE BIENAL WORLD CUP INDIA spoluautor Slovenskej kolekcie.
  2015 – Strakonická žena FIAP akcept.3 foto
  2015 – Spoluautor závesného kalendára 2016 Žijeme tradíciami (L.Schmida & I.Kenéz)
  2015 – Spoluautorská výstava Slovensko naša zem v galérii Fontána v Piešťanoch
  2015 – FIAP GOLD MEDAL Landscape ARTFOTOGALLERY 2015 AWARDS
  2015 – FIAP Blue Badge for the best Author AFG HM ARTFOTOGALLERY 2015 AWARDS
  2015 – Judge's Choice Medal 4th Tekesi International Exhibition of Photography China
  2015 – BRONZ MEDAL 5 TH CHINA INTERNATIONAL DIGITAL PHOTOGRAPHY ART EXHIBITION
  2015 – Čestné uznanie FIAP na 48. medzinárodnom salóne FOTOFORUM
  2015 – 1 .miesto za Žilinský kraj a 2.miesto na Slovensku v súťaži E-photo -Najkrajšia fotka z regiónu
  2015 – 7th PSAChina International Exhibition of Photography akcepy 5 foto
  2015 – 4th Tekesi International Exhibition of Photography.
  2015 – Judge's Choice Medal a 8 foto akcept.
  2015 – Slovensko naša zem - spoluatorská výstava v SI Praha
  2015 – 1. miesto na 2. ročníku MO TAMAPO v jednotlivcoch
  2015 – spoluautroská výstava členov FK ZSF v Krakove galéria Lamelli
  2015 – 2. miesto MO TAMAPO klub ZSF spoluautor kolekcie
  2015 – 3. miesto Enviro Future fotosúťaž ECO
  2015 – 1.miesto súťaže E-Photo Travel-príroda
  2015 – Spoluautorská výstava Slovensko naša zem v Liptovskej galérií Petra Michala Bohúňa v Lipt. Mikuláši
  2015 – Gold PSA medal Nature 2nd International Salon reflection Serbia
  2015 – Silver PSA medal Reflection 2nd International Salon reflection Serbia
  2015 – Gold PSA medal Nature 2nd International Salon reflection Serbia
  2015 – Silver medal FIAP 2 nd International Triennal of Photography New Photovision
  2015 – HM PSA 2 nd International Triennal of Photography New Photovision
  2015 – 10th annual International Salon-circuit of Art Photography “With Love to Women” – akcept 4 foto
  2015 – 5 th.PSA China akcet . 3 foto
  2015 – International Salon Photo Art Prague akcept .6 foto
  2015 – BALKAN DREAM 2015 akcept 3 foto
  2015 – na E-photo foto dňa STROM
  2015 – APRIL International photographic competition akcept 3 foto
  2015 – 2.cena Najkrajší kalendár SR autorské - Krajina môjho srdca
  2015 – FIAP Silver Medal New PhotoVision 2015
  2015 – PSA Hon. Mention New PhotoVision 2015
  2015 – New PhotoVision 2015 akcept 10 foto
  2015 – The Avon Valley Photographic Salon akcept 4 foto
  2015 – 2. Bavarian International Circuit 2015 akcept 11 foto
  2015 – DVF Bayern akcept 6 foto
  2015 – VHS Fotogruppe Dillingen akcept 12 foto
  2015 – Southampton Camera Club 102nd International Exhibition akcept 2 foto
  2015 – PCA SALON Grand Exhibition akceptácia 3 foto
  2015 – spoluautor knihy LIPTOV Objektívom 14 fotografií.
  2015 – Photo international salon PRAHA akceptácia 9 foto FIAP PSA
   2014 – Čestné uznanie za MORNING IN LIPTOV na PSAChina Special Theme 2014 a 4 akceptácie
   2014 – Autorská výstava Elements of Earth v Huangshan Yixian Festival China
   2014 – Slovensko naša zem-výstava v KDAH a v kine Ružomberok
   2014 – 3 miesto na 52. ročníku MO Nekázanka ČR
   2014 – PhotoART Vision International Salon - akcept. 9 foto
   2014 – IAAP Gold Medal - na PhotoART Vision International Salon FIAP,PSA,UPI, Praha
   2014 – čestné uznanie v kolekcii FK ZSF na Inter Fotoklub Vsetin ČR
   2014 – bronzová medaila za národnú kolekciu na 17th FIAP Nature Biennial INDIA
   2014 – spoluautorská výstava Slovensko naša zem v Prahe a Otrokoviciach.
   2014 – autorská výstava Maľované svetlom Foto festival 2014 BEJIN - SHANGAI CHINA
   2014 – čestné uznanie FIAP na salóne FOTOFORUM
   2014 – čestné uznanie FIAP Fotoforum Ružomberok
   2014 – udelenie Ceny primátora mesta Ružomberok za rozvoj kultúrnych a fotografických aktivít doma a v zahraničí.
   2014 – Výstava Slovensko naša - Zem v Krakove Poľská republika.
   2014 – Strieborná medaila FIAP na - 2 Int. exhibition of photography - MOF, TURKEY, akcept. 10 foto
   2014 – SC Trierenberg Austria - akceptácia 6 foto v 4 kategórich
   2014 – THE SLOVAK SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION “ĽUDOVÍT ŠTÚR” INC. MELBOURNE Austrália -Slovensko naša zem
   2014 – 2. miesto najkrajší kalendár IMPRESIE SVETLA v kategórii autorské kalendáre
   2014 - spoluatorská výstava Slovensko-naša zem na KU Košice
   2014 – The 2nd IPMGA Congress autorská výstava Maľované svetlom
   2014 – 5th PSAChina International Exhibition of Photography akceptacia 3 foto

   2013 – článok Rýdze farby Slovenska - srdca Európy v 4. čísle SLOVENSKO Zima
   2013 – uverejnený článok v MY Liptov – vianočné číslo 50-51
   2013 – uverejnený článok Plus 7 dní 4.12 2013 Anjelské krídla OSN
   2013 – Uverejnený článok Ružomberský hlas č.23 Výstava v Sydney a New York
   2013 – autorský profil v foto-časopise SAM č.09
   2013 -'Al-Thani Award 2013 akceptácia 7 foto
   2013 – 3. miesto na MO Nekázanka v jednotlovcoch.
   2013 – Slovensko naša zem- výstava v Trutnove ČR
   2013 – spoluautorská výstava Slovensko –Krásne farby zo srdca Európy v sídle OSN NEW YORK USA
   2013 – autorská výstava Maľované svetlom na 15 th. CHINA LISHUI INTRENATIONAL PHOTOGRAPHIC FESTIVAL
   2013 – spoluautorská výstava SLOVENSKO NAŠA ZEM v SYDNEY AUSTRALIA
   2013 – Brozová medaila na 4th China International Digital Photography Art Exhibition
   2013 – 46.th salon FOTOFORUM –čestné uznanie FIAP a akcept. 2 foto
   2013 – 1 st bavarien International Circuit akceptácia 11 foto
   2013 – 31 Bienal FIAP B&W ucast na slovenskej kolekcii
   2013 – autorská výstava Maľované svetlom 35 obrazov -Galéria Vasila Pilipjuka Svetlo a tieň LVOV Ukrajina
   2013 - spoluautorská výstava Oravský hrad objektívom
   2013 - udelenie titulu EFIAP svetovou fotografickou asociáciou FIAP Paris
   2013 - 4th PSAChina International Exhibition of Photography akcept 2 foto
   2013 - foto-expedícia Island
   2013 - 8. zlatá medaila za Slovenskú kolekciu SC Trirenberg Austria a akceptácia 5 foto
   2013 - čestné uznanie FIAP medzinárodný salón Fotoforum
   2013 - spoluautorská 3.výstava Slovensko-naša zem galéria Lipt Múzeum RK
   2013 - stála výstava Živy zeme Hotel Predná hora
   2013 - spoluautorská výstava Slovensko naša Zem v KD Žiar nad Hronom
   2013 - riaditeľ medzinárodného fotoplenéru EORO- FOTO a Jarného Liptova
   2013 - Spoluautrorská výstava Slovensko-naša Zem Bratislava
   2013 - 1. miesto Najkrajší kalendár Slovenska v kat. autorské- Fiat Lux
   2013 - Čestné uznanie FSS NATURA NATURANS - 1st International Salon of Digital Photography Srbia accept. 3 foto
   2013 - 2ND PORT TALLBOT INTERNATIONAL England akceptacia 2 foto
   2013 - Cena porotcu na 28. medzinárodnom salóne STROM FIAP
   2013 - Odovzdanie Zlatej medaile na výstave ZSF k 100 výročiu narodenia M.Martinčeka

   2012 - Grand Prix cena na 27 Inter Fotklub Vsetin FIAP - účasť 4 foto FK ZSF
   2012 - Akceptácia 7 fotografii na sútži Al Thani Award - FIAP
   2012 - 2. cena na 7. ročníku HORALFEST Vysoké Tary za fotografiu ALPY
   2012 - kurátor výstavy FK Rivno Ukrajina
   2012 - Kurátor výstavy Cesta za svetlom Maroš Purtz – galéria BD Ružomberok
   2012 - VIII. Európsky festival fotoklubov - riaditeľ
   2012 - kurátor výstavy Dotyky Patagónie - Pieštany
   2012 - Siedma Zlata medaila SC Trirenberg za národnú kolekciu akcept -3 foto
   2012 - Fotoexpedícia Dolomity Taliansko
   2012 - Multimediálna prezentácia Živly Zeme na medzinárodnom Ezotetickom dni v Inchebe BA
   2012 - 2.cena na 10. ročníku Slovensko moje za súbor fotografií
   2012 - GRAND PRIX CENA - 27.Interfotoklub Vsetin klubová kolekcia
   2012 - 27.Interfotoklub Vsetin akcept 4 foto
   2012 - Acceptance Certificate - 2nd PSAChina International Exhibition of Photography
   2012 - 1th.International Circuit Photo Exhibition Serbia – akceptacia 6 foto
   2012 - čestné uznanie na 1 .international Circuit Photo Exhibition Srbia
   2012 - salón Pokrovna Ukrajina-akceptácia 5 foto
   2012 - autorská výstava ŽIVLY ZEME-Bardejovské kúpele
   2012 - 2nd PSAChina International Exhibition of Photography-akceptácia 2 foto
   2012 - Autorská výstava Maľované svetlom Krakow Poľsko
   2012 - foto-expedícia Toskánsko
   2012 - spoluautorská výstava Svitavy na celonárodnej výstave SČF a Ekológie - 8 foto
   2012 - 27. medzinárodný salón STROM- akceptácia 4 foto
   2012 - 2. miesto za Najkrajší kalendár Maľované svetlom v kat. Autorské kalendáre
   2012 - autorská výstava Maľované svetlom Galéria Ľ.Fullu
   2012 - 17 dní v Číne -autorská výstava v Galérii Fontána-Piešťany
   2012 - čestné uznanie na PSA Creative Interclub Individual AMs & HMs
   2012 - 6.ročník Ekológia v objektíve Bayer - cena
   2012 - spoluautorská výstava Kyrgystan - zem koní, hôr a farieb - galéria Písecká brána Praha

   2011 - 8 th. PHOTOLOVERS International Digital Circuit India akcept 7 foto.
   2011 - International Exhibition Photography ZAJECAR Tourism Srbia-akceptacia 1 foto
   2011 - PSAChina International Exhibition of Photography akceptácia 6 foto
   2011 - cena Award of Merit na PSA Photo Travel USA
   2011 - spoluautor knihy Kyrgystan -krajina koní, hôr a farieb
   2011 - SWANSEA Inetrnational slon England -akceptacia 2 foto
   2011 - The First international salon of Photography-Smederevo -akceptácia 5 foto
   2011 - Finland Inernational Digital Circuit - 18 foto akceptácia
   2011 - International Sillian Organisation 2011 - akceptácia 4 foto
   2011 - 2 th International FAIR of Photography- Man and Work - Srbia - akceptácia 1 foto
   2011 - 35 th. INTERNATIONAL SALONS TAIPEI – akceptácia 1 foto
   2011 - 11TH MALMÖ INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHIC ART- akceptácia 2 foto
   2011 - The Al- Thani Awards- akceptacia 11 foto
   2011 - Autorská výstava Maľované svetlom -36 obrazov Cibachrome v galérii L.Fullu Ružomberok
   2011 - PSAChina International Exhibition of Photography -akceptácia 6 foto
   2011 - účasť na 14. Fotofestivale Li Shui Čina a výstava v Múzeu Čínskych fotografov
   2011 - spoluzakladateľ svetovej organizácie Fotografických múzeí v Li Shui Čína
   2011 - Swansea International Salon -akceptacia 2 foto
   2011 - 8th Photolovers International Digital Circuit, 2011 - akceptácia 8 fotografií
   2011 - International ART salon ISO Belgium 2011- akceptácia 4 foto
   2011 - First VNPS International Digital Salon -akceptácia 2 foto
   2011 - III SALÓ INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL ANDORRA 2011 akceptácia 4 foto
   2011 - PSA Exhibition Catalog for the Color Projected Image Division - akceptácia 2 foto
   2011 - 1.miesto na 50. ročníku MO Nekázanka Praha ČR- spoluautor
   2011 - First VNPS International Digital Salon - acceptation 2 foto
   2011 - 3rd Finland International Digital Circuit 2011 akceptácia 10 foto
   2011 - 2010 PSA INTERNATIONAL EXHIBITION COLOR PROJECTED IMAGE DIVISION - akceptacia 2 foto
   2011 - Gold Medail- Trierenberg Super Circuit Slovak colection - akceptacia 2 fotografii
   2011 - Kurátor výstavy DOTYKY PATAGÓNIE - Otta JIRKA- Galéria Bjornsonov dom RK
   2011 - 11th Malmo International Exhibition - akceptácia 2 foto
   2011 - First Alberta International Exhibition - akceptácia 2 fotografií
   2011 - Alberta Exhibition - akceptácia 2 fotografií
   2011 - Alberta Exhibition- akceptácia 2 fotografií
   2011 - FSS BRONZE MEDAL - FOR ТHЕ FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “CACAK 2011”
   2011 - akceptácia 6 fotografií na ТHЕ FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “CACAK 2011”
   2011 - 6th Malta International Photographic Exhibition-akceptácia 2 fotografií
   2011 - 32nd NORTHERN COUNTIES INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY 2011-účsť
   2011 - PSA - CPID Exhibition - akceptácia 2 fotografií CB a color
   2011 - PSNY 2011 INTERNATIONAL SALON OF COLOR CPID akceptácia 3 fotografií
   2011 - Slovenská krajina vo fotografii -spoluautor výstavy FK ZSF na Slovenskom inštitúte v Prahe
   2011 - 39th PSNY INTERNATIONAL SALON akceptácia 3 fotografií
   2011 - spoluautorská výstava v Krásy Liptova v Galérii Zlaté remeslá Báčskom Petrovci, Srbsko
   2011 - II. Certamen Internacional Andorra 2011- akceptácia 4 fotografií
   2011 - XIII Certamen Internacional Mallorca 2011 - akceptácia 2 fotografií
   2011 – Cena primátora mesta na umeleckom fotosalone FOTOFORUM 2011 za 3 fotografie
   2011 - 1.cena na 36.ročníku umeleckej fotografie členov ZSF
   2011 - German International DVF-Photocup 2011- akceptácia 7 fotografií
   2011 - Trierenberg Super Circuit, Austria - Zlatá medaila za slovenskú kolekciu- spoluautor
   2011 - 41ST HKCC INTERNATIONAL SALON OF PICTORIAL PHOTOGRAPHY 2011-Hong Kong –akceptácia
   2011 - autorská výstava Elements the of Earth – v galérii ART PLUS v Kijeve – Ukrajina
   2011 - Reprezentačná Autorská výstava ŽIVLY ZEME na Foto- Jarmok KIJEV - Ukrajina
   2011 – Autorská výstava obrazov The Elements of Earth – galéria knižnice Kijev, Ukrajina
   2011 – spoluautorská výstava v FK ZSF v Bialsko Bialej Poľsko
   2011 – účasť na porote Praha Fotografická
   2011 – otvorenie a účasť spoločnej výstavy ZSF a SČF v Prahe
   2011 – odborná prednáška história a súčasná fotografia ZSF v SR na medzinárodnom Foto-Jarmoku v Kijeve UA
   2011 - akceptácia na výstave STROM FIAP
   2011 - Panoráma –medzinárodný salón v Kijeve –UA člen poroty
   2011 - Aprílový Liptvov ZSF – riaditeľ
   2011 - 2. cena o najkrajší aurtorský kalendár KRIVÁŇ- Slovensko -2011
   2011 - Spoluautor oceneného kalendára 2. miesto Fotoklub ZSF- 2001

   2010 – spolu autorská výstava v Bruseli Centre Culturel de Gashoren La ViIla , I.Čombor, I.Kenéz, L.Schmida Slovenská krajina
   2010 - akceptácia 3 fotografii na sútži Al Thani Award - FIAP
   2010 - hlavná cena na Interfoto FIAP, Grand Prix mesta Vsetín, za najlepšiu kolekciu fotografií
   2010 - čestné uznanie FIAP na 5. International Salon of Art Photography Pokrova Rivne-UA
   2010 - Na VI. Valnom zhromaždení bol opätovne zvolený za predsedu ZSF
   2010 - 5.zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko
   2010 - riaditeľ V. Detského fotokempu v Ružomberku
   2010 - kurátor výstavy MIESTO V ČASE Juraj Vohnout & Marcel Kolestik
   2010 - autorská výstava Živly zeme v Liptovskom Mikuláši v galérii Liptovského múzea
   2010 - autorská výstava Živly zeme -Liptov -Tatry v galérii Liptovského múzea v Ružomberku
   2010 - 3. miesto v celoslovenskej súťaži E photo -Živly za 3 fotografie oheň, voda, vzduch

   2009 - účasť na 116 th Toronto International Salon of Photography
   2009 - spoluautor knihy The Bast Photographers vydaná v Českej republike
   2009 - účasť na 13 th International Photographic Art Exibitions China
   2009 - 3. miesto v súťaži Čo dokáže príroda, E-Photo
   2009 - zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko
   2009 - spoločná výstava pod názvom November “89” v Prahe, Česká republika
   2009 - riaditeľ 5. Európskeho festivalu fotoklubov a jeho sprievodných podujatí V Ružomberku
   2009 - spoločná výstava pod názvom Ozveny 29. svetového kongresu FIAP v Ružomberku
   2009 - spoločná výstava v galérii Ľudového umenia vo Vlkolínci
   2009 - spoločná výstava na 5. ročníku EFF v Ružomberku
   2009 - autorská výstava pod názvom Liptov-Tatry- Živly zeme v Prahe, Česká republika
   2009 - Cena primátora mesta Ružomberok získana na fotosalóne FOTOFÓRUM FIAP v Ružomberku
   2009 - autorská výstava pod názvom Živly zeme v Košiciach
   2009 - autorská výstava pod názvom Živly zeme-Liptov v Krakove, Poľsko
   2009 – riaditeľ IV. Detského fotocampu

   2008 - autorská výstava pod názvom Desať dní v Číne v Galérií Ľudovíta Fullu v Ružomberku
   2008 - spoločná výstava držiteľov titulov FIAP pri 29. kongrese FIAP na Ministerstve kultúry SR v Bratislave
   2008 - zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko
   2008 - spoločná výstava k 29. svetovému kongesu FIAP vo Vlkolínci
   2008 - riaditeľ 4. Európskeho fotofestu fotoklubov jeho 3 sprievodných výstav
   2008 - autorská výstava pod názvom Živly zeme v Rivne, Ukrajina
   2008 - autorská výstava pod názvom Liptov-Tatry vo WINNIPEG, Kanada
   2008 – udelený titul ESFIAP za zorganizovanie 29. svetového kongresu FIAP
   2008 - udelená Cena primátora mesta Ružomberok za prípravu a organizovanie 29. svetového kongresu FIAP
   2008 – autorská výstava pod názvom Sedem dní v Číne k 29. svetovému kongresu FIAP vo Veľkej dvorane KDAH v Ružomberku
   2008 – riaditeľ III. Detského fotocampu

   2007 - autorská výstava pod názvom Sen o Sne v Pálffyho paláci v Bratislave
   2007 - autorská výstava na 12. medzinárodnom fotosalóne Elements of the Earth v Li Shui, Čína
   2007 - zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko
   2007 - čestné uznanie na ekologickom fotosalóne STROM v Ružomberku
   2007 – získané dve ceny za najkrajší kalendár roka 2007 Nebo & ZEM a Krajina farieb
   2007 – riaditeľ II. Detského fotocampu
   2007 – riaditeľ 3. Európskeho fotofestu fotoklubov

   2006 - autorská výstava k príprave 29. svetového kongresu FIAP na Slovensku v priestoroch VÚC ŽILINA pod názvom Sedem dní v Číne
   2006 - 24 th Colour Projected images bienal Ireland akceptácia 2 fotografie
   2006 - autorská výstava v Dome umenia v Piešťanoch pod názvom Sedem dní v Číne
   2006 - autorská výstava z 28. svetového kongresu FIAP v Číne pod názvom Sedem dní v Číne v galérii Lipt. múzea v Ružomberku
   2006 - riaditeľ 2. Európskeho fotofestu fotoklubov a jeho 3 sprievodných výstav
   2006 - autorská výstava 65 fotografií pod názvom Živly zeme v Hraštiku, Slovinsko
   2006 – účasť na výstave FOTOFORUM v Ružomberku
   2006 - lektor na Medzinárodnom plenéri fotografov v Rejdovej, Slovensko
   2006 - autor multimediálnej prezentácie Slovenska a katalógu pre 28. svetový kongres FIAP v Číne
   2006 - riaditeľ semináru k 31. ročníku výstavy ZSF
   2006 – reprezentant a delegát za Slovenskú republiku na 28. svetovom kongrese FIAP v Číne
   2006 - riaditeľ I. Detského fotocampu
   2006 - zlatá medaila za slovenskú kolekciu na výstave Trierenberg Super Circuit – Rakúsko

   2005 - autorská výstava pod názvom Živly zeme-Liptov v Rotunde v Lipt. Mikuláši
   2005 - riaditeľ 1. Európskeho fotofestu fotoklubov
   2005 - lektor na odbornom fotografickom seminári OOS vo Zvolene
   2005 – na valnom zhromaždení ZSF bol opätovne zvolený za predsedu Zväzu slovenských fotografov
   2005 - výstava fotografií pod názvom Deň po tom-TATRY v parlamente SR, vo VÚC, v Terste v Taliansku
   2005 - Cena MONDI BP SCP na medzinárodnom fotosalóne STROM v Ružomberku

   2004 - 1. cena Zväzu slovenských fotografov, Ružomberok
   2004 - 1. cena FIAP na ekologickom fotosalóne STROM v Ružomberku

   2003 - spoluautorská výstava Schmida – Čech pod názvom Zmysel života v Liptovskom múzeu v Ružomberku
   2003 - udelenie Ceny primátora mesta Ružomberka za prínos fotografického diania na Slovensku
   2003 - 3. miesto v mapovom okruhu J. M. Petzvala
   2003 - výstava v Slovenskom inšitúte v Ríme pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ
   2003 - vydanie farebnej publikácie pod názvom Ukladanie do pamäti – Ružomberok

   2002 - autorská výstava s JUDr. Jurajom ČECHOM s 365 fotografiami pod názvom Zmysel života – Živly zeme vo Vlkolínci a v Lipt. Múzeu v Ružomberku
   2002 - autorská výstava na slovenskom zastupiteľstve v Jakarte
   2002 - spoluautor publikácie pod názvom Slovensko - krajina farieb
   2002 - 1. cena v súťaži Slovensko moje

   2001 - autorská výstava v Slovenskom inštitúte v Ríme
   2000 - autorská výstava pod názvom ŽIVLY ZEME v Košiciach
   1998 - udelenie titulu AZSF

   1995 - stáva sa predsedom Zväzu slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku, kde sa organizujú pravidelné výstavy ZSF od roku 1968

   1987 - 1999 - zúčastňuje sa domácich a zahraničných výstav STROM, FOTOFORUM, Edinburg, AMFO, Diafoto, atď., je lektorom na fotografických seminároch
   1987 - zvolený za podpredsedu Fotoklubu pri Liptovskom múzeu v Ružomberku
   1987 - spoluautorská výstava KD Dolný Kubín Agrofotoklub so Štefanom Ižom

   1986 - 1. miesto v celoštátnej suťaži Zlatá ihla
   1986 - čestné uznanie na Bienále J.M.Petzvala a čestné uznanie o Zlatý svícen
   1986 - autorská výstava v Minigalérii Liptovského múzea v Ružomberku
   1986 - autorská výstava v OOS Dolný Kubín

   1985 - stal sa podpredsedom FOTOKLUBU pri Lipt. múzeu v Ružomberku
   1985 - 1. miesto v okresnej súťaži v Liptovskom Mikuláši

   1984 - vedúci fotokrúžku na SPŠ textilnej v Ružomberku
   1984 - 1. miesto v okresnej súťaži v Liptovskom Mikuláši

   1983 - autorská výstava v Minigalérii Liptovského múzea v Ružomberku
   1983 - vedúci fotokrúžku na SPŠ textilnej v Ružomberku

   1982 - člen Zväzu slovenských a Českých fotografov a SČF

   1980 - člen Fotoklubu pri Lipt. múzeu v Ružomberku

   1976 - 1980 – vedúci fotokrúžku na SPŠ stavebnej v Lipt.Mikuláši

  ul2007