Cenník
Cena sa dojednáva podľa požiadavky zákazníka dohodou.